مبانی کامپیوتر و برنامه سازی – مدرس خانم اسدی

ریاضی کاربردی – رشته برق – خانم محمودی

مدار منطقی – مدرس خانم جعفری

انتقال و توزیع انرژی الکتریکی – مدرس دکتر رضائی

مدارهای الکتریکی – مدرس دکتر رضائی

electric_machine مدرس آقای کربلائی زاده- ماشین های الکتریکی

MirEshghi_Elekteronik_jeld 1 – الکترونیک عمومی مدرس آقای کربلائی زاده

ketab mabani mashin haie electrici AC v DC- ac و dc – مدرس آقای کربلائی زاده – ماشین های

جزوه کارگاه برق صنعتی- مدرس آقای غیاثی

جزوه درس کارگاه plc-مدرس آقای غیاثی