اهداء کاپ قهرمانی به تیم فوتسال دانشگاه علمی کاربردی شهربابک

اهداء کاپ قهرمانی به تیم فوتسال دانشگاه علمی کاربردی شهربابک

مراسم  گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی شهربابک  برگزار شد و در این مراسم از دانشجویان تیم فوتسال دانشگاه علمی کابردی شهربابک که در مسابقات فوتسال بین دانشگاهی شهرستان مقام اول را کسب کرده بودند تقدیر به عمل آمده و کاپ قهرمانی به تیم فوتسال مرکز اهدا گردید.