برنامه کلاسی دانشجویان جدیدالورود مهر 99

به نام خدا
دانشجویان ترم اول بر اساس برنامه داده شده، در سایت هم آوا انتخاب واحد نموده و همان لحظه شهریه اولیه  در سایت را پرداخت نمایید تا دروس انتخابی، ثبت نهایی شوند. (گزینه قرمز رنگ: نهایی کردن دروسی که ثبت موقت هستند)