کلاسهای آنلاین نیمسال اول 1400

کلیه کلاسهای آنلاین نیمسال اول 1400 از طریق سامانه تیزآزما برگزار می گردد.

 

راهنمای شرکت در کلاسهای آنلاین با سامانه تیزآزما و نکات موردنیاز حین برگزاری کلاس1400

……………………………………………….

ادامه مطلب …