ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی snajesh.org انجام می شود که همه ساله در اواخر مرداد و اواخر بهمن ماه انجام می گردد.

در حال حاضر دانشگاه علمی کاربردی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته و به صورت بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

شما می توانید به منظور اطمینان از زمان ثبت نام به مرکز آمزوش علمی کاربردی مراجعه نمایید و ثبت مشخصات تماس خود به موقع از زمان ثبت نام مطلع خواهید شد.

فرم ثبت نام کلاس