برگزاری کلاسهای آموزشی به صورت مجازی (آنلاین)

با توجه به تعطیلی کلاسهای حضوری، کلیه کلاسهای آموزشی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

جهت استفاده از راهنمای شرکت در کلاسها به صورت مجازی ( آنلاین ) از راهنمای زیر استفاده نمایید.

راهنمای برگزاری کلاس توسط اساتید( مخصوص اساتید)

راهنمای شرکت در کلاس ها ( مخصوص دانشجویان)