برنامه امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 1403-1402

برنامه امتحانات بهمن 1402 دانشجویان

مقررات جلسات امتحانی

برگزاری سمینار ایمنی حمل و نقل – پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403

 

سمینار خودمراقبتی در مشاغل صنعتی و معدنی – پنج شنبه 30 فروردین

برگزاری سمینار خود مراقبتی در مشاغل صنعتی و معدنی در روز پنج شنبه در تاریخ 1403/01/30 توسط انجمن ایمنی کار مرکز و با حضور مدرس سجاد میرشکاریان مدرس گروه ایمنی برگزار گردید.

کتابچه معرفی مرکز آموزش علمی – کاربردی شهربابک

کتابچه مرکز آموزش علمی کاربردی01_compressed

برگزاری کارگاه طراحی تمرین با رویکرد تناسب اندام و کاهش وزن

رشته های پذیرش دانشجو

برنامه امتحانات نیمسال اول 1403-1402

برنامه امتحانات نیمسال اول 1403-1402