معرفی رشته های پذیرش مهر99

رشته های کاردانی:

کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه آمادگی جسمانی

کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه کانگ فوتوآ21

کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

کاردانی فنی مکانیک خودرو

 

رشته های کارشناسی:

کارشناسی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری آمادگی جسمانی

مهندسی فناوری اطلاعات – برنامه نویسی تحت وب

کارشناسی حرفه ای ایمنی سلامت،محیط زیست صنایع(HSE)

مهندسی فناوری مکانیک خودرو