*هفته پژوهش و فناوری گرامی باد*

*هفته پژوهش و فناوری گرامی باد*

مرکز آموزش علمی کاربردی شهربابک به مناسبت هفته پژوهش و فناوری از تاریخ 19 الی 24 آذرماه اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی روش تحقیق و مقاله نویسی،نانوفناوری،دیجیتال مارکتینگ و کارگاه آموزش فرهنگ HSE و کمپین حادثه صفر نموده است.

– از دیگر برنامه های این هفته  بازدید دبیران کار و فناوری مدارس و دانش آموزان از واحدهای فناور  و دستاوردهای مرکز رشد خوشه فناوری و کارگاههای این مرکز بوده است.

– در جلسه اختتامیه هفته پژوهش و فناوری از دانش آموزان پژوهشگر برتر شهرستان تقدیر بعمل آمد.