شرکت مرکز علمی کاربردی شهربابک در پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی کرمان

پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی از تاریخ 21 آبان ماه در طبقه چهارم بازار موبایل کرمان افتتاح و در تاریخ 23 آبان ماه خاتمه یافت.

مرکز علمی کاربردی شهربابک در غرفه 24 این نمایشگاه به نمایش دستاوردها و فعالیتهای خود و مرکز رشد خوشه فناوری پرداخت. در این غرفه دستاوردهای فیروزه و صنایع وابسته،سیستم آبیاری زیر سطحی HRB ، دستگاه CNC ، قطعات و قالب های صنعتی و وسایل کمک آموزشی ساخته شده توسط دانشجویان رشته مکانیک و پایان نامه های عملی دانشجویان به معرض نمایش گذاشته شد و همچنین به معرفی فعالیتهای مرکز مشاوره رویش، برگزاری کنگره ها ، مقام های ورزشی کسب شده توسط دانشجویان مرکز، روش نوین تدریس یاران،ساخت و راه اندازی پروژه مسکن چترابابکان برای اساتید و کارکنان مرکز،استارت آپ های برگزار شده پرداخته شد.جناب آقای دکتر دهقان معاون اقتصادی استاندار و اقای دکتر شمسی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان از غرفه مرکز علمی کاربردی شهربابک بازدید نمودند.

در تاریخ 23 آبان ماه گروهی از دانشجویان ، اساتیدو کارکنان مرکز از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند. در آخرین روز نمایشگاه دو کارگاه توسط این مرکز برگزار و مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

در کارگاه معرفی کارآفرین نمونه، از آقای علی نبی زاده دعوت به عمل آمد که از مربیان با سابقه رشته کانگ فو توآ 21 می باشند که حدود سه هزار نفر کارآموز به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تعلیم این مربی بوده و هم اکنون نیز از اعضای هیات موسس مرکز علمی کابردی شهربابک می باشند. در این گفتگو آقای نبی زاده از راز موفقیت خود و چالش هایی که همواره بر سر راه کسب و کار ایشان بوده است صحبت کردند و همچنین به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.

کارگاه مهارت ارتباط موثر توسط خانم دکتر شجاع الدینی با حضور جمع کثیری از بازدیدکنندگان برگزار گردید. در این کارگاه راه های ارتباط موثر در کسب و کار آموزش داده شد و خانم دکتر بروجردی، سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع از این کارگاه بازدید نمودند.

در پایان دانشجویان، اساتید و کارکنان مرکز در مراسم اختتامیه این نمایشگاه شرکت داشتند.