معرفی کتاب کانگ فوتوآ – 21 تألیف جهانبان علی نبی زاده بابکی مدیر عامل و سرمایه گذار مسئول انجمن کانگ فوتوآ 21 استان کرمان

کانگ فو توآ _21 ویژه بزرگسالان
راز سلامتی بدن بزرگسالان در یافته های کالج طب ورزشی آمریکا
همه را در این کتاب مطالعه کنید.

جهت ثبت سفارش خود می توانید با شماره های 09135832926 و 34207073 – 034 داخلی 2 یا 4 تماس حاصل نمایید.

آدرس: کرمان، شهربابک، بزرگراه خلیج فارس، خیابان قائم، میدان قائم،خیابان دانشگاه، کدپستی 7751671594
مرکز آموزش علمی کاربردی شهربابک