برگزاری رویداد ملی شتاب خرما

رویداد ملی شتاب خرما  در تاریخ  07/09/1398  توسط دانشگاه علمی کاربردی مرکز کرمان برگزار شد.

عنوان ایده های ارائه شده در این رویداد :
1- تولید سرکه خرما توسط  آقای رضا حاجی محمدی
2- ساخت زیورآلات با هسته خرما توسط  خانم سارا خان بابا
3- تولید شربت های فراسودمند و توکوزومی حاصل از خرما  توسط خانم فاطمه صابری
4- بسته بندی خرما به عنوان شیرینی و دسر  توسط خانم راحله زنگی آبادی
5- نماتدهای بیمارگر حشرات جهت کنترل زیستی آفات درختان خرما  توسط خانم الهام سالاری
6- پهباد گرده افشان خرما توسط آقای محمدرضا محمدآبادی
7- دستگاه هوشمندسازی سردخانه توسط آقای محمدعلی مستانه
8- تولید ژله خرما  توسط خانم مژگان نکویی
9- ایجاد گوده های کناره درختان خرما جهت جلوگیری از تبخیر آب  توسط آقای محمدعلی احمدی
10- احیای نخلهای خرما توسط  آقای حسام یاسینی

نفرات برگزیده این رویداد :
نفر اول : خانم الهام سالاری-  نماتدهای بیمارگر حشرات جهت کنترل زیستی آفات درختان خرما
نفر دوم : آقای محمدرضا محمدآبادی – پهباد گرده افشان خرما
نفر سوم : رضا حاجی محمدی – تولید سرکه خرما