برگزاری رویداد آموزشی-ترویجی کمپ ( کارآفرینی، مهارتهای زندگی، پژوهش)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی مرکز شهربابک پنجشنبه 5 دی ماه 98 رویداد آموزشی- ترویجی (کمپ کارآفرینی، مهارتهای زندگی، پژوهش) توسط دانشگاه علمی کاربردی و با همکاری فرمانداری، آموزش و پرورش و مجتمع مس شهربابک با هدف پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، ترویج تفکر کارآفرینی و پژوهش برگزار گردید.
این رویداد که با استقبال قریب به 200 نفر از شهروندان برگزار گردید با تکیه بر استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های بومی شهرستان توسط دو تن از مدرسین شهربابکی و یک مدرس از اصفهان برگزار گردید.
این دوره آموزشی که به ابتکار دانشگاه علمی کاربردی به صورت اجرای همزمان توسط سه مدرس انجام می گیرد در نوع خود منحصر به فرد بوده و تا کنون علاوه بر شهربابک در 20 شهر ایران نیز برگزار گردیده است.
در این دوره آموزشی، به فرهنگ سازی در مورد دو مقوله مهم تفکر کارآفرینی به عنوان سبک زندگی قرن 21 و ترویج روحیه پرسشگری و پژوهشگری در تمام امور زندگی و نه فقط در مراکز دانشگاهی پرداخته می شود و از سوی دیگر مهارت های ده‌گانه زندگی به عنوان نیازهای اساسی یک فرد در مواجهه با تعاملات خانوادگی و اجتماعی آموزش داده می شود.
گفتنی است این طرح در هر دوره، در چهار سطح مختلف شامل (مقدماتی، متوسط، پیشرفته و کاربردی) اجرا خواهد شد. در اولین گام برگزاری دوره مقدماتی به اجرا در آمده است و در ادامه سطوح بعدی به صورت تخصصی آموزش داده خواهد شد.