اهداء کاپ قهرمانی به تیم فوتسال دانشگاه علمی کاربردی شهربابک

مراسم  گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی شهربابک  برگزار شد و در این مراسم از دانشجویان تیم فوتسال دانشگاه علمی کابردی شهربابک که در مسابقات فوتسال بین دانشگاهی شهرستان مقام اول را کسب کرده بودند تقدیر به عمل آمده و کاپ قهرمانی به تیم فوتسال مرکز اهدا گردید.