دانشجویانی که دروس خود را با موفقیت به اتمام رسانده باشند، در صورت احرازشرایط ذیل می توانندمراحل صدور گواهی موقت خود را پیگیری نمایند.

 

1- کامل بودن نمرات

2- کامل بودن پرونده تحصیلی شامل:

الف) اصل مدرک دیپلم برای دانشجویان مقطع کاردانی

ب) اصل مدرک کاردانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی

 ج) تاییدیه دیپلم برای دانشجویان کاردانی و تائیدیه مدرک کاردانی برای دانشجویان کارشناسی

 د) کپی کامل از صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت

 هـ)6 قطعه عکس 4*3

 و) اصل کارت دانشجویی

3- ثبت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه هم آوا و پرداخت هزینه صدور دانشنامه

4- تسویه حساب مالی بابت پرداخت های 85% و 15%

5- تکمیل فرم پایش وضعیت دانش آموختگی

 

 

پیگیری وضعیت صدور گواهی موقت

 

پیگیری صدور دانشنامه