دانشجویانی که دروس  خود را با موفقیت به اتمام رسانده باشند، در صورت احرازشرایط ذیل می توانندمراحل صدور گواهی موقت خود را پیگیری نمایند.

 

1- کامل بودن نمرات

2- کامل بودن پرونده تحصیلی شامل:

    الف) اصل مدرک دیپلم برای دانشجویان مقطع کاردانی

       ب) اصل مدرک کاردانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی

       ج) تاییدیه دیپلم برای دانشجویان کاردانی و تائیدیه مدرک کاردانی برای دانشجویان کارشناسی

        د) کپی کامل از صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت

      هـ) 6 قطعه عکس 4*3

       و) اصل کارت دانشجویی

3- ثبت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه هم آوا و پرداخت هزینه صدور دانشنامه

4- تسویه حساب مالی بابت پرداخت های 85% و 15%

 

پیگیری وضعیت صدور گواهی موقت

 

پیگیری صدور دانشنامه