منابع دروس متمرکز

 

منابع دروس معارف و مهارت مشترک

فایل کتاباندیشه اسلامی2 – ترم بهمن99_compressed اندیشه اسلامی2

فایل کتاب تفسیر موضوعی قرآن

پاورپوینت کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

فایل کتاب اخلاق حرفه ای

فایل کتاب اخلاق اسلامی
فایل کتاب اندیشه اسلامی1

http://فایل کتاب دانش خانواده و جمعیت

کتاب کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات – مدرس خانم اسدی

مبانی کنترل کیفیت – مدرس آقای زین الدینی

 

منابع درسی و جزوات رشته تربیت بدنی- مربیگری کانگ فوتوآ21

منابع درسی نیمسال اول 1403-1402

منابع درسی نیمسال دوم 1403-1402