جهت شرکت در کلاس بر روی نام  درس مورد نظر کلیک کنید.

 

اندیشه اسلامی 1 –  مدرس : خانم شریفی

 اخلاق اسلامی  –  مدرس : خانم شریفی

اندیشه اسلامی 2 –  مدرس : خانم شریفی

 تفسیر موضوعی قرآن –  مدرس : خانم شریفی

 اخلاق حرفه ای –  مدرس : خانم شریفی

 

دفاع مقدس –   مدرس : آقای دکتر صیفوری

تاریخ تحلیلی     –   مدرس: خانم امینی

 فارسی   –  مدرس: خانم حسینی

 

 اصول سرپرستی – مدرس: خانم محمودی

 کارآفرینی –   مدرس: خانم محمودی

 

 فیزیک پیش دانشگاهی – مدرس: خانم مرادی

 فیزیک عمومی – مدرس: خانم مرادی

 

ریاضی پیش  – مدرس : خانم یزدانی

ریاضی عمومی  –  مدرس: خانم یزدانی

ریاضیات کاربردی – مدرس: خانم یزدانی

 محاسبات عددی – مدرس : خانم یزدانی

 

 روانشناسی کار- کاردانی   – مدرس : خانم شجاع الدینی

 روانشناسی کار- کارشناسی   – مدرس : خانم شجاع الدینی

 

 شیمی     – مدرس : خانم دکتر حیدری

 

کاربرد فناوری اطلاعات – مدرس : خانم جعفری

کاربرد فناوری اطلاعات –  مدرس: خانم صابری

 

مدیریت کسب و کار –    مدرس  آقای طالبیان

مدیریت منابع انسانی –   مدرس : آقای طالبیان

 

تحلیل هزینه و منفعت – مدرس: آقای کارگر

 

مبانی کنترل کیفیت –  مدرس: خانم آقارحیمی

مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری –  مدرس: خانم آقارحیمی

 

زبان خارجی عمومی –    مدرس: خانم افسا

زبان خارجی عمومی – مدرس : خانم کارگر

 

دانش خانواده   – مدرس : آقای کریمی پور