لطفا جهت ورود به کلاس  بر روی نام درس کلیک کنید.

مقاومت مصالح – کاردانی مکانیک
استاتیک – کاردانی مکانیک 
نقشه کشی و اصول CAD– کاردانی مکانیک 

تکنولوژی دستگاههای الکتریکی و تهویه مطبوع – کاردانی مکانیک
هیدرولیک پنوماتیک و کارگاه
تکنولوژی مولد قدرت- کاردانی مکانیک 
تکنولوژی انتقال قدرت – کاردانی مکانیک
کاربرد هیدرولیک در خودرو و آزمایشگاه– مهندسی مکانیک
طراحی اجزای ماشین– مهندسی مکانیک
روشهای تولید صنعتی

ترمودینامیک – مهندسی مکانیک    
ترمودینامیک-کاردانی مکانیک
مکانیک سیالات – کاردانی مکانیک
مکانیک سیالات – مهندسی مکانیک

کارگاه ماشین ابزار
اجزای ماشین
ماشین ابزار
تکنولوژی شاسی، فرمان و تعلیق
تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو

مبانی الکترونیک خودرو و کارگاه
کارگاه مولد قدرت
کارگاه انتقال قدرت

کارآفرینی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت کسب و کار و بهره وری

مستندسازی 
اصول سرپرستی ( مهارت مشترک)

بیومکانیک ورزشی
برنامه ریزی تمرین
اصول و مبانی داوری آمادگی جسمانی
اصول و مبانی داوری ایروبیک و استپ
پزشکی ایرانی
زبان تخصصی – کاردانی کانگ فوتوآ21
اصول مبارزه راهبردی
فیزیولوژی ورزشی
سنجش و اندازه گیری
فیزیولوژی انسانی
اصول مربیگری علم وتمرین
یادگیری حرکتی

اخلاق حرفه ای
اخلاق اسلامی
تفسیر موضوعی قرآن 
دانش خانواده ( بانوان)

دانش خانواده (آقایان)

کاربرد فناوری اطلاعات

ریاضیات مهندسی

آمار و احتمالات کاربردی

فارسی
گزارش نویسی

مهارتهای و قوانین کسب و کار

زبان تخصصی- مهندسی مکانیک مهر 99
زبان تخصصی – کارشناسی ایمنی مهر 98

زبان خارجی عمومی 
زبان تخصصی- کاردانی ایمنی مهر 99

قوانین و مقررات عمومی
قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی
قوانین و آیین نامه های ایمنی کار

فیزیک کاربردی

ایمنی مواد شیمیایی

بهداشت آب و فاضلاب
مبانی ایمنی کار
مدیریت ایمنی و بهداشت کار

بیماری های شغلی
مهندسی ایمنی
تنظیم شرایط محیطی در صنعت 
ایمنی صنعتی

ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن
ایمن سازی محیط کار و مدیریت حوادث
وسایل حفاظت فردی
مولفه های بازرسی ریسک
عوامل زیان آور محیط کار 

مهندسی فاکتورهای انسانی
عوامل انسانی در محیط کار 

تاثیرات پرتوها و میدان مغناطیسی
تهویه صنعتی
آلودگی هوا
عوامل فیزیکی در صنعت

روانشناسی کار
روانشناسی صنعتی 

مدیریت بازاریابی- کاردانی مدیریت کسب و کار 
اصول حسابداری- کاردانی مدیریت کسب و کار

مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری– مقطع کارشناسی
مقررات استاندارد و کنترل کیفیت – کاردانی مدیریت کسب و کار 

آشنایی با دفاع مقدس
مدیریت در بحران

تاریخ تحلیلی صدر اسلام