برگزاری مسابقه کتابخوانی گروهی :

امور فرهنگی دانشگاه ، به مناسبت دهه فجر و جهت ترغیب دانشجویان به سمت مطالعه اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی در تاریخ 15 بهمن ماه نمود. کتاب مورد نظر با نام ” آن بیست و سه نفر ” بر اساس خاطرات رزمنده “احمد یوسف زاده” در مورد خاطرات سالهای جنگ و اسارت در عراق توسط شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1392 به چاپ رسیده است. این مسابقه با اطلاع رسانی قبلی به دانشجویان و نام نویسی آنها و به صورت گروهی برگزار شد. دانشجویان در گروههای دو نفره بخش های مشخصی از کتاب را به مدت بیست دقیقه مطالعه کرده و در بیست دقیقه بعد به سوالهای آزمون جواب دادند. به برندگان این مسابقه در جلسه گفتگوی آزاد مورخ 20 بهمن ماه جوایز اهدا خواهد شد.