📩 با نصب پیام رسان بله و عضویت در کانال اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی
❗️اخبار
❗️اطلاعیه ها
❗️ دوره های آموزشی و پژوهشی
❗️ جشنواره های فرهنگی،ورزشی
را دنبال نمایید.