جلسه حلقه معرفت با حضور حاج آقا عامری، مسئول محترم نهاد رهبری در دانشگاه علمی کاربردی شهربابک روز سه شنبه 98/09/12در سالن کنفرانس با محوریت بررسی مسائل روز برگزار می گردد.