لطفا جهت ورود به کلاس مورد نظر طبق ساعات برنامه کلاسی تعیین شده ، بر روی نام درس مورد نظر کلیک نمایید.

 

آشنایی با موتورهای احتراق داخلی –  مدرس : آقای افضلی

دینامیک و ارتعاشات –  مدرس : آقای افضلی

 

ترمودینامیک – مدرس : آقای زین الدینی

مکانیک سیالات –  مدرس : آقای زین الدینی

 

تکنولوژی پیشرفته در خودرو  –  مدرس : آقای شاهی

روشهای تولید  –  مدرس : آقای طهماسبی