لطفا جهت ورود به کلاس مورد نظر طبق ساعات تعیین شده در برنامه کلاسی، بر روی درس مورد نظر کلیک نمایید.

 

مکانیک سیالات –   مدرس : آقای زین الدینی

تهویه مطبوع  –  مدرس : آقای زین الدینی

ترمودینامیک –  مدرس : آقای زین الدینی

 

تکنولوژی انتقال قدرت   –  مدرس : آقای طهماسبی

هیدرولیک و پنوماتیک – مدرس : آقای طهماسبی

تکنولوژی مولد قدرت –  مدرس : آقای طهماسبی

 

نقشه کشی و اصول CAD – مدرس : آقای افضلی

مقاومت مصالح  – مدرس : آقای افضلی

استاتیک  – مدرس : آقای افضلی

 

تکنولوژی شاسی، فرمان  و تعلیق   –  مدرس: آقای شاهی

تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک  –  مدرس : آقای شاهی

سامانه مدیریت موتور  –  مدرس : آقای شاهی

اجزای ماشین – مدرس : آقای شاهی

 

مبانی الکترونیک خودرو  –  مدرس: آقای زرمهی