جهت شرکت در کلاس بر روی نام درس مورد نظر کلیک نمائید.

 

ایمن سازی محیط کار و مدیریت حوادث   مدرس : آقای میرشکاریان

روشهای شناسایی عوامل زیان آور –  مدرس : آقای میرشکاریان

مهندسی فاکتورهای انسانی –  مدرس : آقای میرشکاریان

وسایل حفاظت فردی – مدرس : آقای میرشکاریان

 

مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار  –  مدرس : آقای میرسعیدی

روشهای ایمنی آتش سوزی –  مدرس : آقای میرسعیدی

ایمنی کار در ارتفاع – مدرس : آقای میرسعیدی

مبانی ایمنی کار –   مدرس : آقای میرسعیدی

 

قوانین و آیین نامه های ایمنی کار –  مدرس : آقای یزدانی

عوامل زیان آور محیط کار  –  مدرس : آقای جعفری

روشهای تولید صنعتی –  مدرس : آقای مسلم پور

 

ایمنی تأسیسات الکتریکی  –  مدرس : خانم هاشمیان

آمار و احتمالات کاربردی –  مدرس : خانم قاسمیان

ایمنی ماشین آلات –  مدرس : خانم آقارحیمی

زبان تخصصی  – مدرس: خانم کارگر